Het Hofke 12
5757 BB Liessel
0493 341323
Bij veel ouders/verzorgers bestaat onduidelijkheid over het aanvragen van verlof bij allerlei gelegenheden. Daardoor kunnen vervelende situaties ontstaan tussen ouders/verzorgers en school.
Door het verspreiden van deze folder willen we dit voorkomen.
Het is voor u van belang te weten dat alle regelingen op het gebied van verlof niet door de school zijn vastgesteld. Het zijn algemene regels die vastgelegd zijn in de leerplichtwet.
De school moet zich aan deze regels houden. De afdeling leerplicht van de gemeente treedt op als controlerende en corrigerende partij.

Lees verder ►