Het Hofke 12
5757 BB Liessel
0493 341323

Email protocol voor ouders/verzorgers
De Zonnebloem Liessel
 
 
  • Iedere ouder of gezin geeft één emailadres op waarmee hij/zij aangeeft binnen het verband van De Zonnebloem te communiceren. Als ouders niet via eenzelfde mailadres te bereiken zijn, ontvangen we graag twee mailadressen.
 
  • De emailadressen worden aan de klassenleerkracht(en), administratie, directie  en de ouders bekend gemaakt binnen het klassenverband.
    Informatie vanuit de werkgroepen verloopt via de klassenouders of rechtstreeks aan alle ouders van de klas via de leraar.
 
  • Het gebruik van de opgegeven emailadressen buiten het kader van de school zoals het maken van reclame voor activiteiten en bijeenkomsten of het doorsturen van berichten is niet toegestaan.
 
  • Het school email verkeer is uitsluitend bedoeld voor zakelijk verkeer, overleg over praktische zaken, afspraken en het verstrekken van praktische informatie. Het is niet bedoeld voor een-op-een gesprekken, discussies,  meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen. Deze adressen worden op geen enkele manier gebruikt  voor het uiten van klachten of voor openbaarmaking van gegevens over kinderen. Hanteer het drukken op de knop “ verzenden” met extra bewust en vraag jezelf af of het bericht verzonden moet worden naar allen of naar de verzender.
 
  • Mochten er vragen of opmerkingen zijn over zaken die in de klas of thuis aan de orde zijn geweest of over kinderen, leraren of ouders, maak dan een afspraak voor een (telefonisch) gesprek. 
 
  • Leerkrachten en schoolleiding beantwoorden de mail tijdens schooltijden – m.u.v. in het geval van ziekte- binnen een week.