Het Hofke 12
5757 BB Liessel
0493 341323

 Zonnewijzer nr 16 

                                                                                                           Meer Lezen

 
 Overblijven

Overblijven: Voor alle vragen over het overblijven, kunt u terecht bij onze contactpersoon: Tiny Smits,


tel: 077-3745238 of 06.55923598

In het document spelregels overblijven kunt u alle afspraken m.b.t. het overblijven teruglezen.

Download

 Leerlingenraad

Hier kunt u de laatste notulen van de leerlingenraad lezen.

Download 

  
 Jaarverslag 2015-2016

Het jaarverslag is bestemd voor betrokkenen van basisschool De Zonnebloem:
ouders, team, partners brede school, bevoegd gezag en inspectie.
Hierin doet bassischool De Zonnebloem verslag van inhoudelijke en procesmatige zaken die aan de orde kwamen en die leidraad kunnen zijn voor de richting of aanpassing van plannen voor de toekomst.

 

 Informatie over veilig internet voor kinderen

Het is heel belangrijk om kinderen goed te informeren over de gevaren van internet.
Hier vindt u 2 linken naar websites die u hierbij kunnen helpen.


Lees verder